לרכישה מוצרי דיור ניתן לפנות

טלפון:
054-5689523

מייל
chenelkabetz.boutique@gmail.com

WhatsApp – וואטסאפ
054-5689523